Vi vilar våra vapen

Don efter person

Don efter person

Ännu ett tag får våra vapen vila. Men för en älgjägare finns det två tider. Det är tiden före jakten och det är tiden efter jakten. Under själva jakten står tiden stilla.