Äng är åkers moder

Hässjning av hö

Hässjning av hö

Förr sa man att ängen är åkerns moder. Ängen slog man år ut och år in, förde bort höet och gav det till djuren. Djurens gödsel körde man sedan ut på åkern, där till exempel spannmål sedan odlades. Några ensilagebalar syntes inte då utan ängen pryddes av hässjor, i vart fall i Norrland. Jag tror man gjorde runda så kallade krakar på andra håll i landet. Betesmarker fanns inte heller, djuren gick på skogen. Ofta vallades de av ett av  familjens barn. Lite äldre människor i bygden har berättat för mig hur de gick med familjens djur på skogen, de kallades då för getare. Vi hässjar vårt hö, men barnen behöver inte valla fåren i skogen hela sommarlovet. Allt var inte bättre förr.