Bäcken i skogen

Forsande vatten

Foto: Monika Berg

Kom! Följ mig! Jag vill visa dig något. Något vi måste se med de ögon som är våra.
Det finns en bäck djupt inne i skogen. Där rinner minnen från dem som var före oss. Där flödar livet som ännu är och drömmar för de barn vi fått.
Kom! Vi låter en del av oss rinna med.