Ogräsrensning

När man odlar utan att spruta på en massa gifter på sina grönsaker så blir det en massa ogräsrensning. Mycket jobb måste göras för hand, på knä. Men det finns lite olika redskap och metoder för att underlätta rensningen. I den här filmen tar jag upp en del metoder och redskap som vi använder.